Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Mai Đông

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Mai Đông chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Mai Đông, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Mai Đông

Mai Dong Company Limited is a well-established local medical equipment company, which was started in 2000 with members of highly experienced, skilled and professionals to present an outstanding trend in supplying Laboratory equipments. Mai Dong is duly registered with Health Service Department Ho Chi Minh City and fully compliant with the Ministry of Health regulatory in Vietnam.