Công ty TNHH trung tâm Nghiên Cứu Bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH trung tâm Nghiên Cứu Bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH trung tâm Nghiên Cứu Bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH trung tâm Nghiên Cứu Bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam

Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Heritist) có chức năng nghiên cứu, bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa thông qua tiểu sử, tư liệu, hiện vật cá nhân của các tiến sĩ, các nhà khoa học. Một Công viên để lưu danh các nhà khoa học có những đóng góp xứng đáng cho nền khoa học đất nước. Một khu du lịch danh nhân, du lịch văn hóa, du lịch lịch sử