Công ty TNHH Truyền thông Trường Cửu

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Truyền thông Trường Cửu chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Truyền thông Trường Cửu, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Truyền thông Trường Cửu

Công ty cung ứng các dịch vụ về Media, quảng cáo, truyền thông, cho thuê phòng họp, cung cấp tranh canvas, đào tạo về Marketing.