Công ty TNHH tư vấn đầu tư Realland

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Realland chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Realland, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH tư vấn đầu tư Realland

Công ty hoạt động trong lĩnh vực:

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

- Hoạt động của trụ sở văn phòng

- Hoạt động tư vấn quản lý

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Realland Tuyển dụng

Nhân Viên IT

16/03/2021
Hà Nội
Toàn thời gian