Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục Đào tạo Khai Sáng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục Đào tạo Khai Sáng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục Đào tạo Khai Sáng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục Đào tạo Khai Sáng

Công ty TNHH Tư vấn, Huấn luyện và Giáo dục Đào tạo Khai Sáng có Sứ mệnh tạo ra một Thế giới Tốt đẹp và Hạnh phúc cho tất cả mọi người thông qua Phát triển Con người, Phát triển Sự nghiệp, hỗ trợ xây dựng và thực hiện Ước mơ cuộc đời để mọi người được sống Hạnh phúc, Giàu có, Thành công và Viên mãn.

Chúng tôi hiện đang tổ chức và cung cấp các chương trình tư vấn, huấn luyện về Lập trình Ngôn ngữ Tư duy NLP, Phát triển Con người, Phát triển Doanh nghiệp và Đội nhóm, phát triển Kinh doanh và Bán hàng, Lãnh đạo và Quản lí, Giao tiếp hiệu quả, v.v..