Công ty TNHH Tư vấn KSTKXD Đồng Tiến

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Tư vấn KSTKXD Đồng Tiến chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Tư vấn KSTKXD Đồng Tiến, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Tư vấn KSTKXD Đồng Tiến

Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế Xây dựng Đồng Tiến được đăng ký trên Cổng thông tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp và được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh ĐăkLăk cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, Đồng Tiến được Sở xây dựng tỉnh Đăk Lăk duyệt cấp chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng số DAL-00006112 để thực hiện các công việc theo quy định của Luật xây dựng và các thông tư nghị định về quản lý xây dựng công trình.

Đồng Tiến được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng lập viên và các chuyên gia tâm huyết, có kinh nghiệm và am tường về tư vấn đầu tư thi công xây dựng công trình gồm các lĩnh vực sau: Tư vấn Khảo sát địa hình công trình; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tư vấn lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi); Tư vấn Thiết kế, lập dự toán; Tư vấn Thẩm tra Thiết kế, thẩm tra dự toán; Tư vấn Giám sát thi công công trình; Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn quản lý chi phí, Tư vấn đấu thầu, …