Công ty TNHH Tường Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Tường Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Tường Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Tường Minh

Công ty TNHH Tường Minh là công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử tại thị trường nước ngoài. Hoạt động của công ty tập trung vào hệ thống các platform của Amazon, Ebay, Shopify… Phương châm công ty đặt sự linh hoạt chủ động sáng tạo lên hàng đầu.