CÔNG TY TNHH TVXD &TM NGỌC LONG VIỆT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH TVXD &TM NGỌC LONG VIỆT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH TVXD &TM NGỌC LONG VIỆT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TVXD &TM NGỌC LONG VIỆT

CÔNG TY TNHH TVXD & TM NGỌC LONG VIỆT

Địa chỉ: 23 Hà Thị Thân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

SĐT: 0901140101