Công ty TNHH Viễn thông ePacific

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Viễn thông ePacific chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Viễn thông ePacific, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Viễn thông ePacific

Công ty TNHH Viễn thông ePacific (ePacific Telecom) chuyên doanh cho thuê các hệ thống CNTT & VT ở cả hai dạng thức thuê bao & thuê mua. Khách hàng của công ty là các doanh nghiệp/ tổ chức muốn có hệ thống CNTT & VT dùng riêng nhưng chưa có ngân sách đầu tư và muốn tối ưu CTO/CBO hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đi thuê dịch vụ CNTT để giảm chi phí và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh