Công ty TNHH Viễn thông eParcific

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Viễn thông eParcific chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Viễn thông eParcific, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Viễn thông eParcific

Công ty TNHH Viễn thông ePacific (ePacific Telecom) cho thuê các giải pháp Hạ tầng CNTT, Viễn thông, Kết nối; Cloud, Phần mềm ứng dụng; Nhân lực và PBO nhằm tối ưu lợi ích (cả TCO và TBO) cho các khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ.