CÔNG TY TNHH VNIB TECH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH VNIB TECH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH VNIB TECH

VNIB TECH Co., Ltd. is a software company which is invested 100% capital by parent company - Innerbus Co., Ltd. in Korea.

To know more about the products we are developing, please visit this website: innerbeans.com or facebook: https://www.facebook.com/innerbeans

Joining Innerbus Vietnam, you'll have the opportunity to work in a professional & comfortable environment, together with friendly, sociable and funny colleagues.

Working time: from Monday to Friday, 8:30 - 12:00; from 13:00 - 17:30


CÔNG TY TNHH VNIB TECH Tuyển dụng