Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Anh Khôi

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Anh Khôi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Anh Khôi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Anh Khôi

- Thiết kế Phòng cháy chữa cháy, điện nước

- Bóc tách kkhối lượng theo bản vẽ

- Triển khai công tác thi công tại công trường

- Chạy dự toán theo đơn giá nhà nước