Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang 

- Tổng Thầu EPC xử lý nước thải

- Tư vấn các thủ tục môi trường

- Vận hành - Bảo trì các công trình xử lý nước thải

- Gia công cơ khí và các thiết bị ngành môi trường

- Thương mại hóa chất ngàng môi trường

- Đầu tư BOT các công trình xử lý môi trường

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang Tuyển dụng