Công ty TNHH YOYOSTAMP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH YOYOSTAMP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH YOYOSTAMP

YOYOSTAMP was firstly launched at SECC in November 2018. YOYOSTAMP's head office is based in Jeju, Korea.

Accumulation management and customer care service directly via phone of YOYOSTAMP will give retail/wholesale owners or franchise stores a solution to manage accumulation, promotion and maintain return customers. 

YOYOSTAMP is favourite by its simplicity, accessibility and affordable price. Instead of a paper coupon or voucher, YOYOSTAMP will provide a same accumulation solution to redeem user’s points yet in the easiest and smartest way through your phone only by a digital stamp.