Công Ty TNHH Zero Gravity chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Zero Gravity, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Zero Gravity

We are a visual design and consulting firm in Asia. Our artists and executives shared one cooperative mission, to unleash your business communication performance. We do that by unlocking the true stories, voices and beauty behind not only your brand, but behind your work and each single department, team and person of your organization. We analyze, record, organize your corporate’s visual materials, histories, and design to deliver your stories, your messages from the right teams, to the right audience, in a unique, meaningful and creative manner.

Công Ty TNHH Zero Gravity Tuyển dụng

Nhân Viên Graphic Designer

13/01/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian