Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam

Connect. Healthcare. Asia.

Zuellig Pharma is a leading provider of logistics services for healthcare products in Asia Pacific.

Zuellig Pharma has been successfully serving the Asia healthcare market since 1922; during this time our network has expanded to cover the needs of 13 countries and regions. We consistently strive to deliver relevant tailored solutions, coupled with critical market insights, to enable our healthcare partners to best connect with and realize the full market potential of the fast-growing dynamic Asian markets. 

Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Tuyển dụng

Digital Marketing Manager

26/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Medical Manager/Advisor

26/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian