CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG WAY

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG WAY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG WAY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG WAY

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm thêu. - Sản xuất các sản phẩm ép (CPT, EVA, CARBON, PET)