Công ty Tư vấn Đầu tư Long Hà

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Tư vấn Đầu tư Long Hà chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Tư vấn Đầu tư Long Hà, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Tư vấn Đầu tư Long Hà

Đội ngũ chuyên viên tư vấn năng động, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá triển vọng các dự án quy mô vừa tại Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong công tác tìm hiểu thị trường mới.