Công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp Nhật Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp Nhật Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp Nhật Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp Nhật Minh

Tiền thân là công ty kế toán GDT hoạt động từ 2012, sang 2019 công ty tách ra để hoạt động từng mảng riêng