Công ty Viha thống nhất

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Viha thống nhất chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Viha thống nhất, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Viha thống nhất

Công ty Viha thống nhất

Sản xuất nội thất xuất khẩu

Quy mô 300-350CBNV