Công ty Viva Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Viva Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Viva Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính, Truyền thông quảng cáo và nghiên cứu thị trường

Công ty Viva Việt Nam Tuyển dụng

Nhân Viên Telesales

21/06/2021
Hồ Chí Minh, Quận 2
Toàn thời gian