Công Ty Zinna Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Zinna Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Zinna Group

CÔNG TY ZINNA GROUP


Tầm Nhìn: Trở thành Con Tàu tiên phong với đội ngũ thành viên chất lượng có tâm và có tầm, cung cấp dịch vụ và giải pháp cho người Việt tại nước ngoài, góp phần cải thiện chất lượng sống cho Người Việt trên toàn thế giới.

Sứ Mệnh: Vì sức khoẻ người việt trên toàn thế giới.

Giá trị cốt lõi: Là con tàu đi đầu trong lĩnh vực sức khoẻ, lấy triết lý trao giải pháp, trao giá trị và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng cải thiện chất lượng cuộc sống của khách hàng.