CPA Australia chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CPA Australia, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CPA Australia

CPA Australia là một trong những tổ chức kế toán lớn nhất thế giới với hệ thống thành viên trên toàn cầu gồm hơn 150,000 thành viên làm việc tại 120 quốc gia, trong số đó 25,000 thành viên làm việc tại các vị trí lãnh đạo cấp cao.

--------------------------- 

CPA Australia is one of the world's largest accounting bodies with a global membership of more than 155,000 members working in 118 countries around the world, with more than 25,000 members working in senior leadership positions. 

Our core services to members include education, training, technical support and advocacy. Employees and members work together with local and international bodies to represent the views and concerns of the profession to governments, regulators, industries, academia and the general public.