CT CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CT CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CT CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CT CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD

Company Business contents:

- Construction of chemical plants and beverages factory, food factory and solar energy plant

- Equipment alone (equipment of design + manufacture or selection + procurement)

- Design, selection, and manufacture of instruments and control systems

- Services for Commissioning and equipment start-up.

- Maintenance work and supply of spare parts and parts


CT CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD Tuyển dụng

Kế Toán Tổng Hợp

03/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian