CTCP Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thịnh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CTCP Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thịnh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CTCP Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thịnh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CTCP Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Trường Thịnh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất, thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao.