CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh

CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh hoạt động đa dạng lĩnh vực bao gồm dịch vụ logistics, dịch vụ Xuất nhập khẩu và dịch vụ Công nghệ Tài chính.