CTCP Giải pháp mạng và truyền thông Bầu Trời Sáng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CTCP Giải pháp mạng và truyền thông Bầu Trời Sáng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CTCP Giải pháp mạng và truyền thông Bầu Trời Sáng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CTCP Giải pháp mạng và truyền thông Bầu Trời Sáng

Công ty Bầu Trời Sáng là đơn vị sở hữu sản phẩm MasterCMS (http://mastercms.org), MasterCMS là nền tảng dùng để xây dựng các website về báo điện tử, hiện nay có nhiều đầu báo của các ban ngành từ trung ương đến địa phương đang sử dụng.