Cty cổ phần thiết bị khoa học và kỹ thuật Pcom

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Cty cổ phần thiết bị khoa học và kỹ thuật Pcom chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cty cổ phần thiết bị khoa học và kỹ thuật Pcom, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Cty cổ phần thiết bị khoa học và kỹ thuật Pcom Tuyển dụng

Phó Phòng Kỹ Thuật

28/11/2020
Bình Thuận
Toàn thời gian