CTY CP ĐỊA ỐC THÀNH CÔNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CTY CP ĐỊA ỐC THÀNH CÔNG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CTY CP ĐỊA ỐC THÀNH CÔNG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CTY CP ĐỊA ỐC THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THÀNH CÔNG

(THANH CONG REAL ESTATE CORPORATION)

   Là Doanh nghiệp chuyên về các lỉnh vực: Tư vấn, Đầu tư, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.