CTY TNHH DV-TM XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THIÊN ÂN PHÁT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CTY TNHH DV-TM XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THIÊN ÂN PHÁT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CTY TNHH DV-TM XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THIÊN ÂN PHÁT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CTY TNHH DV-TM XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THIÊN ÂN PHÁT

- Xây dựng nhà các loại

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

- Xây dựng công trình công ích

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Ngành chính)

- Phá dỡ

- Chuẩn bị mặt bằng

- Hoàn thiện công trình xây dựng

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Đại lý, môi giới, đấu giá

- Hoạt động cấp tín dụng khác

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

- Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm