Cty TNHH Tháng Tám chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cty TNHH Tháng Tám, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Cty TNHH Tháng Tám Tuyển dụng

Nhân viên thủ kho

14/03/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Nhân viên Kế toán

12/03/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Nhân viên XNK

12/03/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian