Cty TNHH Xuất Khẩu Yến Phúc Nhật Phát

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Cty TNHH Xuất Khẩu Yến Phúc Nhật Phát chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cty TNHH Xuất Khẩu Yến Phúc Nhật Phát, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cty TNHH Xuất Khẩu Yến Phúc Nhật Phát

- ngày thành lập 20/11/2015

- chính thức hoạt động ngày 30/1/2016

Với nhu cầu ăn, mặc ngày càng phát triển cty với mong muốn tạo ra những giá trị mở rộng ra khắp mọi thị trường.

Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại và tạo công ăn việc làm cho nhiều người.