Cửa Hàng Phương Dung chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cửa Hàng Phương Dung, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cửa Hàng Phương Dung

- soạn hàng, sắp xếp hàng hóa 

- Tiếp nhận và xử lý thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua chat/ điện thoại; theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất