Daiko Viet Nam Co.,Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Daiko Viet Nam Co.,Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Daiko Viet Nam Co.,Ltd

About us:

DAIKO is a global full-service advertising agency, ranked 4th in Japan (as of 2010). As one of Japan’s oldest agencies, with an illustrious more than 110 years history, DAIKO has built up many long-term relationships with its clients as marketing solutions partners.

Follow our of global development policy focus in the Asia market, we have now created a big subsidiaries network in China, Taiwan, India, Indonesia and of course Daiko Vietnam.

Our vision is summed up in the phrase Ideas Win. We provide wide-ranging solutions that allow our clients and their brands to communicate directly with consumers building both client success and consumer satisfaction.