Deloitte Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Deloitte Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Deloitte Vietnam

Deloitte Vietnam, founded over 20 years ago as the first audit and advisory firm in Vietnam, is part of the global Deloitte network, one of the largest professional services organisations in the world. Our clients are served by over 600 staff located in our Hanoi and Ho Chi Minh City offices but also enjoy access to the full strength of our Deloitte Southeast Asia member firm with practices in Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Through our extensive network, Deloitte Vietnam delivers value-added services in Enterprise Risk Services, Consulting, Financial Advisory, Tax and Audit to the private and public sectors across a wide range of industries.