Devinition Software Solutions Supplier Co., Ltd.

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Devinition Software Solutions Supplier Co., Ltd. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Devinition Software Solutions Supplier Co., Ltd., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Devinition Software Solutions Supplier Co., Ltd.

We at Devinition offer full-cycle custom web and mobile development services from business analysis, software design and prototyping to development, QA services, post-project maintenance and support.

Devinition Software Solutions Supplier Co., Ltd. Tuyển dụng

Account Manager

27/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Backend Developer (NodeJS)

02/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian