DGS LOGISTICS CO., LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của DGS LOGISTICS CO., LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu DGS LOGISTICS CO., LTD

DGS LOGISTICS thành lập từ 2009 - là một trong những công ty uy tín về lĩnh vực logistics, dịch vụ xuất nhập khầu, kê khai hải quan...

Hiện đang là thành viên LOGNET, JCTRans, VLA, VCCI, GFA, TWIG, FIATA...

DGS LOGISTICS CO., LTD Tuyển dụng

Inbound Documentation Staff

29/01/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Customer Service Staff

29/01/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian