Di Động Xanh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Di Động Xanh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Di Động Xanh Tuyển dụng

Kế Toán Bán Hàng

25/03/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Nhân Viên Tư Vấn Online

25/03/2021
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Toàn thời gian

Kỹ Thuật Viên

25/03/2021
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Toàn thời gian