DIGILO,Inc. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của DIGILO,Inc., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu DIGILO,Inc.

We DIGILO Inc. is Japanese IT software, website development company in Tokyo.

Our main business is to develop outsource project or our own service such as website, application. 

This time we establish company in HCMC to target to be Asian No.1 tech company.

Though we just started to recruit, we will extend team size soon. So we need core member who has passionable to aim to develop global service.

Here is great oppotunity to improve your skill and to be better engineer.

Welcome any candidates who wants to develop innovative service/product with us!

DIGILO,Inc. Tuyển dụng