Direct English Saigon chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Direct English Saigon, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Direct English Saigon

Direct English Saigon is a premier English language school for adults with presence in 25 countries and educates over 130,000 students annually around the world.

* Why you should Join Us ?

We are on a mission to help adults acquire English as a life-long skill to enhance their communication ability and life quality

We are committed to creating an engaging working environment that all staff are proud to be part of and are supported to grow personally and professionally.