Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Khẩu Yến Ngọc Quang

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Khẩu Yến Ngọc Quang chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Khẩu Yến Ngọc Quang, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Khẩu Yến Ngọc Quang

- ngày thành lập 20/11/2015

- chính thức hoạt động ngày 30/1/2016 

Với nhu cầu ăn, mặc ngày càng phát triển cty với mong muốn tạo ra những giá trị mở rộng ra khắp mọi thị trường. 

Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại và tạo công ăn việc làm cho nhiều người.