Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức

HOANG DUC Pharmaceutical & Medical Supplies Co. is one of the first private pharmaceutical distribution companies in Vietnam. With the team of nearly 300 employees nationwide, Hoang Duc is setting a brand new standard of excellence.

To expand on our current business in Vietnam, we are looking for qualified candidates to join our team in Ho Chi Minh City. The selected candidates will be offered a professional working environment with a lot of opportunities for personal development and competition remuneration package.

Website: www.hoangduc.net