DZT Corp CO., Ltd. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của DZT Corp CO., Ltd., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu DZT Corp CO., Ltd.

Founded in September 2016, Dzt Corp is one of the most reputable startups in cross-border e-commerce in Vietnam.

After four years of establishment and development, we always put creativity and product quality first. We have gradually become the top sellers in selling platforms such as Teezily, Sunfrog... Especially, we have been the top 1 seller at Teechip through years. We always try to create the latest trends in Vietnam E-commerce. 

With the motto of putting people as the center and customer experience is the foundation, DzT prides on creating a dynamic and professional working environment for young and passionate people to be the leader in the e-commerce industry

DZT Corp CO., Ltd. Tuyển dụng

Nhân Viên Trực Page

02/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian