Eagle Vietnam Trading and Logistics Co., Ltd.

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Eagle Vietnam Trading and Logistics Co., Ltd. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Eagle Vietnam Trading and Logistics Co., Ltd., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Eagle Vietnam Trading and Logistics Co., Ltd.
Eagle Trading & Logistics Co., Ltd operates three businesses: Trading, Logistics, and Hotel Supplies. We are the the soles sales and distribution representative in Vietnam for International Hotel Supply Company (IHSC) – a global company founded in the USA and currently headquartered in the Netherlands.