Easy Parking chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Easy Parking, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Easy Parking

ETech .JSC is a start-up company. One of our projects is Easy Parking (EP)

Easy Parking (EP) is a start-up project for the community. The ambition of the Easy Parking project is to provide a smart, economical and efficient mobility environment for the people, which contribute to the current prospect of Viet Nam in developing cities towards smart and livable urbans.