eJOY Learning Jsc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của eJOY Learning Jsc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu eJOY Learning Jsc

eJOY Learning is a young and energetic technology startup endeavoring to develop Edtech products that revolutionize language learning. Our one-of-a-kind product is eJOY English, which is used by +500,000 users from all over the world