EllaStudy chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của EllaStudy, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu EllaStudy

As overseas students, we deeply understand how you are struggling to study successfully in international environment. You are currently suffering from mis-orientation, biased information, complicated process, and not even have enough budget. We have experienced all these, we knew how to overcome, and want to support you from our real experience.