eMobi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của eMobi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu eMobi

eMobi is a fast growing financial technology startup, specializing in mobile payments that drive results for e-commerce businesses around the world. We build payment solutions integrating custom mobile marketing campaigns and content services aimed at generating leads and conversions that hit ROI targets. Our network helps brands to connect with millions of consumers ‘On-The-Go’ by facilitating productive partnerships between advertisers and publishers alike. Our products convert very well, and most importantly our talented and responsive team makes eMobi easy and profitable to work with.