Esquel Garment Manufacturing Viet Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Esquel Garment Manufacturing Viet Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Esquel Garment Manufacturing Viet Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Esquel Garment Manufacturing Viet Nam

Với cơ sở sản xuất tiên tiến đặt tại Trung Quốc, Malaysia, Mauritius, Sri Lanka và Việt Nam, cùng nhiều văn phòng đại diện ở các nước khác nhau phục vụ cho các thị trường rộng khắp thế giới, tập đoàn Esquel hang năm sản xuất hơn 100 triệu sản phẩm may mặc phục vụ cho các Thương hiệu hang đầu thế giới như Ralph Lauren, Tommy Hilfiger và Nike
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam Tuyển dụng