Eternity Logistics chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Eternity Logistics, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Eternity Logistics

Our company is a big logistics corporation headquartered in Shanghai, with branches operating in Beijing, Tianjin, Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Qingdao, Zhengzhou, Nanjing, Chongqing, Chengdu, Hongkong and Changsha in China.

We are planning to establish a new branch in Vietnam as a stepping stone for expanding our company in South East Asia. Therefore, we are recruiting workers who would like to offer great helps.

Vietnam branch will be mainly handling with airline agent business, and the manager will be in charge of air-cargo forwarding works. Please refer to the link down below for detailed information

http://www.etelogis.com/